PRIPOROČILA ZA OBISKOVALCE

PRIPOROČILA ZA OBISKOVALCE

Ne hodite v športni center, v kolikor imate znake akutne okužbe dihal.
Ob prihodu v športni center in med samo vadbo si roke razkužujete z razkužili, ki se nahajajo po centru. Priporočeno je tudi pogosto umivanje rok z milom.
Vzdržujte zadostno medosebno razdaljo: v mirovanju vsaj 1,5 oz. 2 m, v gibanju večjo.
Pred in po končani uporabi naprave in pripomočke razkužite z razkužili, ki se nahajajo v fitnes prostoru in dvorani za vodene vadbe.
V fitnesu in na vadbah je obvezna uporaba brisače. Priporočamo pa uporabo dveh brisač in sicer eno za naprave in eno za osebno higieno.
Na vadbah je priporočena uporaba lastne vadbene blazine.
Upoštevajte higieno kihanja in kašlja.
Garderobe so na razpolago, tušev pa zaenkrat NI MOŽNO uporabljati.
V toaletne prostore vstopate posamezno.
Dosledno upoštevajte navodila zaposlenih v športnem centru.
Vadba je dovoljena le osebam, ki ne kažejo bolezenskih znakov povezanih z boleznijo SARS COVID 19 (npr. povišana telesna temperatura, kihanje, kašljanje, izcedek iz nosu)

Igranje badmintona je dovoljeno za posameznike (ena na ena, minimalna distanca 3m). Igranje v parih je prepovedano (dva na dva), razen za člane istega gospodinjstva.

Obiskovalce prosimo, da se držite vseh ukrepov in priporočil NIJZ, še posebej naslednjih:

  • Vzdržujte medsebojno distanco vsaj 1,5m, med vadbo vsaj 3m
  • Nošenje mask je obvezno,
  • Razkužujte si roke,
  • Na vadbo pridete le če ste popolnoma zdravi,
  • Bodite točni, zadržujte se le na svojem igrišču, dvorano takoj po končani vadbi zapustite,
  • garderobe in tuši ne obratujejo,
  • Športni center se zapre ob 20:45 uri.